Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása


 

Ünnepélyes projekt nyitó rendezvény Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása

 


Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása

A kedvezményezett neve: Balinka Község Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023

A projekt címe: Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása

A szerződött támogatás összege: 267 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A fejlesztés tárgya, célja: Balinka község Mecsértelep településrészén található Dorschner utca jelentősen leromlott műszaki állapotú útburkolatának felújítása, átépítése.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt elsődleges célja Balinka község Mecsértelep településrészén található Dorschner utca – mely a településrész főutcája, a legjelentősebb vegyes-használatú út a településrészen – jelentősen leromlott műszaki állapotú útburkolatának felújítása, átépítése (aszfalt burkolat, padkanyesés, stabilizált padka, 5,5-6,0 m széles teherbíró felület létesítése). A Dorschner utca 0+000 km szelvénye a 8216 j. közút burkolatszélének vonalában van. A felújítási szakasz a 0+016,5 km szelvényben kezdődik.

A felújítási szakasz vége egybeesik az utca végével, mely a 0+730,5 km szelvényben található. A felújítási szakasz teljes hossza 714 méter.

A projekt részcéljaként tervezett településrészen a fejlesztéssel érintett területen lévő, rossz műszaki állapotú csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek elbontása, víznyelő aknák elhelyezése, új csapadékcsatorna kiépítése, mely a meglévő befogadó csatornaszakaszokhoz csatlakozik. További részcél a településrészen hiánypótló új gyalogjárda kiépítése (1,5 m széles térkő burkolatú járda), amely a csapadékvíz-elvezető árok lefedésével valósul meg elősegítve a gyalogos közlekedés közlekedésbiztonsági feltételeinek megteremtését.

A projekt elsődleges célcsoportja a Balinka-Mecsértelep településrészen élő lakosság, másodlagos célcsoportja Balinka község teljes lakossága.

A fejlesztés eredménye (714 méter hosszú felújított útburkolat, új gyalogos járda, új csapadékcsatorna) hozzájárul a közcélú, minőségi infrastruktúra egyenlő esélyű hozzáféréséhez; javítja a településrész lakosainak életminőségét, a közlekedésbiztonság feltételeit és a településképet; vonzó és élhetőbb települési környezetet hoz létre, erősíti a helyi lakosság kötődését, hozzájárul a község népességmegtartó képességének növeléséhez. 

A fejlesztés fő helyszíne: 8055 Balinka, Dorschner utca, 510 hrsz.