Hirdetmény

Értesítés határszemléről
Érintett ügyfél: Balinka település külterületi földrészleteinek tulajdonosai, haszonélvezői és földhasználói

Bővebben...

Hirdetmény

Hirdetmény nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról és helyszínéről.

Bővebben...

Hirdetmény

Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.

Bővebben...

Tájékoztató

Lakossági tájékoztató kutak bejelentéséről

Bővebben...