Gajamenti Önkormányzati Társulás

Bakonycsernye- Balinka- Nagyveleg

Mikrokörzeti Szociális Társulás

Szociális Alapszolgálata

Gyermekjóléti Szolgálat / Családsegítés

Családgondozók:

Greznerics Melinda: 20/995-50-10
Ügyfélfogadás helye: Bakonycsernye, Rákóczi út 79.
ideje:
hétfő: 8:00-12:00
kedd: 8:00-16:00
szerda: 13:00-16:00

Horváth Tünde: 20/312-29-20
Ügyfélfogadás helye: Balinka, Petőfi S. u. 34.
ideje: kedd: 8:30-12:00
Ügyfélfogadás helye: Nagyveleg, Móri u. 2/a.
ideje: szerda: 13:00-16:00

Házi segítségnyújtás / étkeztetés
Házi gondozó:
Szaniszlóné Ackerman Valéria: 20/312-29-20; 20/995-50-10
Ügyfélfogadás helye: Bakonycsernye, Rákóczi út 79.
ideje: szerda: 13:00-16:00
Tájékoztató